JustCall Cloud
popis základných reportovJustCall Cloud je silný v schopnosti podať vždy aktuálne dáta v reálnom čase, tak aby ste získali čo najpodrobnejší prehľad o výkonnosti Vašej kampane ,zákazníckej linke a pod. Samozrejme o výkonnsti Vaši agentov a ich schopnosť udržiavať dohodnuté služby Vašim partnerom (SLA). Reportov je viac ako 150 a ponúkajú sledovanie týchto kľúčových momentov Vášho call centra: reporty zamerané na meranie Vašich kampaní a agentských front , s flexibilnou možnosťou meniť SLA kritériá aj počas kampane , reporty zamerané na výkonnosť agentov s podrobným členením na vybavené a nevybavené hovory, celkový čas agenta vo fronte a jeho výkonnosť s pomerom odpovedaných a neodpovedaných hovorov, celkový čas prihlásenia agenta a celkový čas, ktorý strávil agent v jednotlivých pauzách.

Reporty zamerané na odpovedané a neodpovedané hovory Vám ponúknu detailný náhľad, napr. v ktorých hodinách je najviac príchodzích hovorov a v ktorých hodinách máte najviac nezodpovedaných hovorov apod. Každý hovor si môžete vyhľadať podľa rôznych kritérii s možnosťou vypočutia si hovoru , prípadne jeho archiváciu na lokálny počítač.
Spoločnou vlastnosťou pre všetky reporty , je môžnosť nastavenia rôznych kritérií pre report, export reportu do formátu PDF, WORD, XLS, XML, CSV.

V reporte je dovolené triedenie ako aj upravovanie stľpcov a ich poradia. Kritériá pre výber reportu si môže uložiť ako šablónu , tzn. ak ste si vytvorili kritéria , ktoré požívajú špecifické filtre pre report, stačí tieto kritéria uložiť ako šablónu a v budúcnosti jednoduchým kliknutím na šablonu získate požadovaný report podľa týchto kritérií.


Reporty agentskej fronty

Report všetkých hovorov vo fronte
Report prehľadne informuje v reálnom čase o počte všetkých hovoroch v jednotlivých agentských frontách alebo kampaniach. Rýchly prehľad Vám umožní získať aktuálny prehľad o celkovom počte hovorov, celkovom počte zodpovedaných hovorov a nezodpovedaných hovorov aj v percentuálnom vyjadrení pomeru zodpovedaných a nezodpovedaných hovorov.

Report smeru hovoru
Zobrazenie hovorov podľa smeru , tzn. koľko hovorov bolo uskutočnených príchodzích (napríklad infolinka, zákaznícka linka apod.) , koľko odchodzích hovorov. Report tiež zobrazuje aká bola priemerná dľžka hovoru a minimálna a maximalná dĺžka hovoru, rovnako sa zobrazuje aj priemernú dĺžku čakania volajúceho ako aj minimálna a maximálna hodnota čakania.

SLA (Service Level Agreement)
Pre sledovanie dohodnutých reakčných dôb napr. pre zákaznícku linku SLA - v čelení odpovedaných hovorov príchodzích a odchodzích. Report poskytuje silný nástroj pre získanie informácií v reálnom čase. Report dovoľuje škálovať SLA do 7 kritérií. Časové kritériá pre sledovanie môžete ľubovolne upravovať aj počas spustenia kampane, napríklad v tedy keď dôjde k zmene podmienok na poskytovanú službu. Report zobrazuje počet hovorov a ich odchylku aj v percentuálnom vyjadrení.

Report statusov volaní vo fronte alebo kampani
Report sleduje akým statusom bolo ukončené volanie na kontakt. Status môže byť konfigurovaný ako napr. predajný ,potom je možne v reálnom čase sledovať koľko bolo urobených napr. objednávok alebo vyplnených dotazníkov a pod. Report tiež zobrazuje koľko krát bolo volané na tel. číslo zákazníka a s akým statusom bol hovor ukončený.


Reporty agentov

Report všetkých agentov vo fronte
Zobrazenie počtu hovorov, jednotlivých agentov s údajom o priemernej dĺžke čakania a priemernej dĺžke hovoru. Report tiež zobrazuje maximálne a minimálne hodoty pre hovor a agenta.

Report odpovedaných a neodpovedaných hovorov agentom
Report poskytuje rýchlu informáciu , ktorí agenti majú napr. veľa nezodpovedaných hovorov a naopak , ktorí majú veľa odpovedaných hovorov. Report dovoľuje zobraziť tieto hodnoty aj percentuálnom a grafickom vyjadrení.

SLA (Service Level Agreement)
Pre sledovanie dohodnutých reakčných dôb napr. pre zákaznícku linku SLA - v čelení odpovedaných hovorov príchodzích a odchodzích podľa agentov. Report poskytuje silný nástroj pre získanie informácií v reálnom čase. Report dovoľuje škálovať SLA do 7 kritérií. Časové kritériá pre sledovanie môžete ľubovolne upravovať aj počas spustenia kampane, napríklad v tedy keď dôjde k zmene podmienok na poskytovanú službu. Report zobrazuje počet hovorov a ich odchylku aj v percentuálnom vyjadrení.

Report celkového času prihlásenia páuz agentov
Report sleduje celkový čas prihlásenia agentov v kampani alebo agentskej fronte, ak agent má zadanú aj hodinovú sadzbu , report zobrazí aj celkové náklady na agenta podľa celkového času prihláseného agenta. Report tiež zobrazuje clekový čas, ktorý agent strávil v pauze.

Reporty: Viac ako 150, reporty agentských front, agentov, prehľad o výkonnosti agentov, výpis odpovedaných a neodpovedaných hovorov
Export: Export do formátov PDF, WORD, XLS, XML, CSV
Tlač: Tlačenie reportov s náhľadom
Radenie a upravovanie poradia stĺpcov: Všetky reporty dovoľujú vlastné nastavenie poradia a radenie stĺpcov reportov

100

Spokojných zákazníkov

20

Kampaní

150

Viac ako 150 reportov

24

Hodinová podpora a poradenstvo

© Copyright 2019 DialCom
All Rights Reserved

Kontaktné informácie

Cukrová 14

Bratislava , 811 08

Radi Vás uvítame v priestoroch našej spoločnosti, alebo nás kontaktujte telefonicky. 

JustCall.Cloud Team

HelpDesk podpora

Potrebujete poradiť a pomôcť s nastavením alebo vyriešiť problém? Kontaktujte náš HelpDek.